Historie

1888

Gustav Rudolf Stabenow postavil tento dům za účelem strojírenské výroby.

1888 – 1910

Válcování plechů, výroba drátů, tyčí, potrubí, šroubů, matek, okapů a mosazných kolen ke kamnům.

1910

František Ponec zde zahájil provoz biografu s názvem Royal Bioskop.

1910 – 1929

Poncův Royal Bioskop.

1929 – 1946

Žižkovská obec zde provozuje kino pod názvem Městské bio Žižkov.

1946 – 1968

Bio Ponec (návrat k původnímu názvu na počest Františka Ponce).

1968 – 1998

Sklad Filmového podniku hl. m. Prahy.

1998

Výběrové řízení Městské části Praha 3 na kulturní využití budovy Ponce - vítězný projekt: Tanec Praha / PONEC - divadlo pro tanec.

1998 – 2001

Rekonstrukce objektu nestátní neziskovou organizací Tanec Praha - vznik divadla pro tanec.

2001

Zahájení provozu divadla PONEC – scény pro současný tanec a pohybové divadlo.

PONEC – divadlo pro tanec se jako nový druh uměleckého prostoru poprvé otevřelo divákům po zásadní rekonstrukci v roce 2001. Svým názvem vzdává poctu Františku Poncovi, který v budově od roku 1910 provozoval slavný Poncův Royal Bioskop, jedno z prvních kin v Praze. Tato nová scéna určená především pro prezentaci současného tance, zaplnila jedno z bílých míst na divadelní mapě hlavního města.

 

Gustav Rudolf Stabenow 

Podnik Rudolf Stabenow – Metallwaren byl založen v roce 1860 jako mědikovectví. Od roku 1887 vznikal areál továrních budov, který obstoupil klasicistní viniční usedlost Miranku, upravenou pro potřeby administrativy. V roce 1888 rozšiřuje Rudolf Stabenow dílnu založenou na Žižkově, na úpatí poblíž takzvaného Šibeničního vrchu, na strojírenskou továrnu pro výroba drátů, tyčí, potrubí, šroubů a matek, válcování plechů k okapům a mosazných kolen ke kamnům. 

František Ponec

Byl původně vyučený cukrář a úředník v archivu v Rustonově továrně. Jako nadšenec kinematografie se roku 1903 stal spolu se Zdeňkem Körberem spolumajitelem kočovného biografu The Royal Bioskop, se kterým putovali po českých zemích.

Od roku 1908 se Ponec osamostatnil a svůj podnik nazval Poncův Royal Bioskop. Do konce roku 1909 promítal v sále smíchovského hostince Na Knížecí, ale kvůli plánované demolici budovy si na Žižkově pronajal budovu bývalé Stabenowy tovární haly, kterou nechal přestavět podle návrhu architekta Karla Maška. Ten použil existující tovární halu a představil před ní trojdílné průčelí. Jde o velice raný příklad konverze továrny ke kulturním účelům.

Bio Ponec

3. září 1910 došlo k slavnostnímu otevření Royal Bioskopu Františka Ponce, v pořadí třetího stálého žižkovského kina, které Ponec na tomto místě provozoval dalších deset let. Poté mu byla smlouva a licence vypovězena a kino nadále provozovala pod novým názvem Městské bio Žižkov sama obec. U příležitosti Výstavy 50 let kinematografie v březnu roku 1946 byl František Ponec vyznamenán za své průkopnické zásluhy v oblasti kinematografie. Na jeho počest bylo kino znovu přejmenováno na Bio Ponec. Promítalo se zde až do roku 1968 pak byl objekt využíván Filmovým podnikem hlavního města Prahy jako skladiště, budova však chátrala. Později ji převzalo do správy hlavní město Praha.

Divadlo PONEC

V roce 1997 byla vypsána veřejná soutěž na kulturní využití tohoto objektu. Ve výběrovém řízení na jeho dlouhodobý pronájem ke kulturnímu využití jej v roce 1998 přidělilo zastupitelstvo Prahy 3 nevládní neziskové organizaci Tanec Praha (tehdy občanské sdružení, dnes zapsaný ústav). Mezi lety 1998-2001 proběhla náročná tři roky trvající rekonstrukce objektu na taneční divadlo podle projektu Ing. Arch. Jitky Čeňkové a 10. 9. 2001 zde začal Tanec Praha provozovat PONEC - divadlo pro tanec. 

 

Galgenberg - popraviště pod vrchem Vítkovem, (Christop Riegel 1714 - Mollova sbírka map)

Pohled ze střechy Ponce na vrch Vítkov a tehdejší Restauraci pod Vítkovem, 1912

Poncův Royal Bioskop a Malá Hrabovka 

 

František Ponec s manželkou a spolupracovnicí, sbírka bratří Čvančarových

 

František Ponec na záběru krátkého filmu:  Fotbalový turnaj o Stříbrný pohár, 1914, NFA

 

#tanecpraha